FORUM FSKC och DelSam professionellt forum, Helsingfors och Österbotten

26.04.2016 kl. 10:45
Dessa professionella forum blev en fortsättning på grupparbetet från DelSam seminarierna 5.2.2016.

På Delsam seminariet 5.2.2016 gjorde deltagarna ett grupparbete som baserad sig på en berättelse om en ung. Berättelsen hade en grupp ungdomarna varit med och skapat utgående från deras erfarenheter. De professionella hade som uppgift att fortsätta berättelsen.

De professionellas berättelser diskuterades sedan med ungdomarna och eftersom ungdomarna hade så mycket kommentarer och tankar kring de professionellas åsikter, upplevde vi DelSam projektet att det skulle vara viktigt att föra de ungas tankar tillbaka till professionella. Detta gjordes i Helsingfors i samband med FORUM FSKC 7.4.2016 och i Korsholm som ett DelSam professionellt forum 22.04.2016.

Målsättningen med forumen var att skapa diskussion, väcka tankar och idéer om arbete med unga samt fundera på om ett dylikt sätt att föra dialog kan vara fungerande. Både i Helsingfors och i Korsholm uppnåddes målsättningarna med forumen bra, trots eller kanske på grund av att antalet deltagare var litet. (10 i Helsingfors och 8 i Korsholm).

Efter presentationsrundan, fick deltagarna en kort introduktion om DelSam och ungdomarnas åsikter och tankar. Därefter var det dags att i grupp arbeta kring följande frågeställningar:

Varför upplever ungdomarna att deras illamående blir oupptäckt och vad kan jag själv, min bakgrundsorganisation och vad kan vi tillsammans göra för att förbättra saken?

Ungdomar upplever att tröskeln till att be om hjälp är hög, hur kan jag själv, hur kan min bakgrundsorganisation och hur kan vi tillsamman sänka trösklar för ungdomar att söka hjälp åt sig och andra?

Finns det något som vi som professionella kan och borde göra för att försäkra/underlätta att alla ungdomar har en vuxen som lyssnar

Både i Helsingfors och Korsholm avslutades forumen med att fundera på om ett dylikt arbetssätt (feedback från den ena gruppen till den andra och igen tillbaka) kan fungera som dialog mellan klienter och professionella. Alla tyckte att det faktiskt kan göra det och att konceptet verkar fungera bra.

Efter forumet i Helsingfors, fick ungdomsgruppen igen ta del av de professionellas arbete och på forumet i Korsholm fick deltagarna höra både tankar från deltagarna på forumet i Helsingfors och från ungdomarna. Man kan konstatera att fastän arbetet löpte olika på de olika orterna var innehållet i diskussionerna mycket lika.

En noggrannare redogörelse för innehållet i alla diskussioner under dialogen samt en beskrivning av processen kommer att publiceras som artiklar, som senare samlas till DelSam slutrapporten. Så om man är intresserad, så lönar det sig att hålla utkik efter materialet i början på sommaren. Man får också gärna ta kontakt med undertecknad (mia.montonen(at)fskc.fi, ifall man har frågor kring detta.  

 

 

 

Mia Montonen
Kommentarer (0)
Skriv siffran 4 med bokstäver: