Här hittar du information om aktuella projekt som FSKC och Mathilda Wrede-institutet har medverkat i.

 

*******

Kansa-koulu

 

****

TOP-projektet

Presentation av projektet

 

****

TULLAS-projektet

Presentation av projektet

 

http://www.socca.fi/kehittaminen/tulevaisuuden_lastensuojelu_-hanke