Aktuella seminarier och tillställningar inom våra projekt ser du här
 

******************

• Barnskydd
TOP-projektet:

https://vasso.fi/tuki-oikeasta-paikasta/tapahtumat/

Tullas-projektet:
https://www.socca.fi/lapset_perheet_ja_lastensuojelu/tulevaisuuden_lastensuojelu_-hanke/tapahtumia

ETU-projektets slutseminarium:
https://www.socca.fi/tapahtumat/paatosseminaari_etu-tutkimus_lapsen_tilanteen_arviointi_lapsiperhepalveluissa_ja_lastensuojelussa.275.html

• Dokumenteringskunnande:
Kansa-koulu 4.0

https://vasso.fi/sv/dokumenteringsforum/


******************


SLUTSEMINARIUM

29 Januari 2021 kl. 09.00–11.30

Den emotionellt kompetenta socialarbetarens slutseminarium: Hur hantera förstärkta känslor i socialt arbete? 

Program:

(Presentationerna hittar du genom att klicka på rubriken)

9.00 Välkommen: Marina Bergman-Pyykkönen 

9.15-10.15 Karen Healy: Emotions and the Care Professions: An Interdisciplinary Perspective

15 min paus 

10.30-11.15

på svenska: Marina Bergman-Pyykkönen: Den emotionellt kompetenta socialarbetaren – erfarenheter från Östra Nyland. 

suomeksi: Marina Bergman Pyykkönen: Emotionaalisesti taitava sosiaalityöntekijä - kokemuksia itä-uudeltamaalta. 

11.15-11.30 Diskussion och slutord

 

Innehåll:

Hur kan man som socialarbetare bygga upp en praxis som beaktar och hanterar känslor så att arbetet blir humant och stärkande, för både klienter och socialarbetare?

Socialarbetarens vardag handlar om att bemöta människor i svåra livssituationer, som väcker starka känslor hos klienten, men inte så sällan också hos socialarbetaren. Förstärkta känslotillstånd är oundvikliga och de inverkar på kommunikationen mellan socialarbetare och klient. Ibland kan det bli lite för mycket, och goda råd är dyra. 

I projektet Den emotionellt kompetenta socialarbetaren deltog socialarbetare från tre kommuner i Östra Nyland. I en nätverksprocess undersökte vi professor Karen Healys modell för att stöda emotionell reglering i mötet med klienter och prövade modellen lokalt. 

Som värdig avslutning på projektet samlas vi till detta slutseminarium som lyfter fram känslornas viktiga roll i socialt arbete. Under seminariet presenterar utvecklare-sakkunnig Marina Bergman-Pyykkönen de lokala erfarenheterna och tillämpningarna. Seminariet hedras av gästtalaren Karen Healy, professor i socialt arbete, University of Queensland, Australia. 

Slutseminariet riktar sig till alla som deltog i projektet, men också till socialarbetare, studerande i socialt arbete och alla övriga som vill ägna en förmiddag till att begrunda känslor i socialt arbete.

Projektet Den emotionellt kompetenta socialarbetaren utfördes som ett samarbete mellan Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC), Kompetenscentret inom det sociala området Verso och kommunerna Borgå, Sibbo och Lovisa. Projektet understöds av Arbetarskyddsfonden. Seminariet ordnas i samarbete med Mathilda Wrede-institutet.  

 

****************

Seminarium: Att bemöta barn som upplevt sexuella övergrepp

18.12.2019, G 18, festsalen, Georgsgatan 18, Helsingfors. 

'Att bemöta barn som upplevt sexuella övergrepp’ är ett seminarium på svenska för socialarbetare, småbarnspedagoger och andra professionella samt studeranden inom det sociala området och skola som behöver ett praktiskt tillvägagångssätt om hur man kan förebygga sexuellt våld, hur man bemöter ett barn som har blivit eller blir sexuellt utnyttjad och samt om barnskyddets ansvar och erfarenheter från fältet.


Program: 

8.30  Morgonkaffe

9.00  Välkommen. Veronica Salovaara (utvecklingschef, FSKC)

9.15  Hur kan man förebygga sexuella övergrepp som riktar sig mot barn och unga.

Patricia Thesleff  (Sexualterapeut, Arbetshandledare, Sexuality Educator and

Sexual Health Promoter (NACS))

10.45  Barnskyddets ansvar. Yrsa Holmberg (socialarbetare med 40 års erfarenhet inom

barnskyddet i Helsingfors)

12.00  Lunch (på egen bekostnad)

13.00  Introduktion till eftermiddagen, diskussion om förmiddagens presentationer. Veronica Salovaara (utvecklingschef, FSKC)

13.20  Att samtala med barn i utsatta situationer. Julia Korkman (Docent i rättspsykologi, Barnahus-projektet/HUS/Åbo Akademi) 

14.45   Hurudant material finns på svenska för professionella? Susanne Ingman-Friberg, 

(barnmorska HYH, program för hälsofrämjande)

15.30  Diskussion och avslutning


Arrangör

FSKC - Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området

med stöd ur Otto A. Malms donationsfond

 

 
******************************************************************
 
 
 
 
 
 
 
Ett stort tack till vår publik och föreläsare och workshopsdragare på seminarieserien om relationer mellan unga och professionella! Vi hoppas ni hade en lärorik stund tillsammans med oss.

Vi kommer att ladda uppgit några bilder från semina men först får ni tillgång till föreläsarnans material här:

• Bemötandet i relationsperspektiv – en introduktion, PD, universitetslektor Harry Lunabba


• Den virtuella dimensionen i barn och ungdomars liv – möjligheter och risker: 
en kort inblick i hur barn och ungdomar använder modern informationsteknologi och sociala medier​,
PD Camilla Granholm


• Digitaalista pelaamista pelikasvatusnäkökulmasta, doktorand Mikko Meriläinen 

 


SEMI om relationer mellan unga och professionella - Helsingfors, Raseborg och Vasa

FSKC ordnar i samarbete med sitt nätverk en högst aktuell och mångsidig seminarieserie om relationer mellan unga och professionella i september:

kl. 09.15 – 15.30
• Helsingfors, SFV-huset G18                  06.09.2016
• Raseborg, Lärkkulla                               07.09.2016 (inställt)
• Vasa, Academill 
(Auditorium Bruhn)      08.09.2016

för dig som jobbar inom det sociala området eller bildningsarbete med barn, unga och unga vuxna.

Program
 
09.15 Kaffeservering och välkomstord
09.45 Bemötandet i relationsperspektiv – en introduktion, PD, universitetslektor Harry Lunabba
10.30 Den virtuella dimensionen i barn och ungdomars liv – möjligheter och risker, PD Camilla Granholm
11.15 Diskussion
11.30 Lunch (på egen bekostnad)
12.30 Digitaalista pelaamista pelikasvatusnäkökulmasta, doktorand Mikko Meriläinen (föreläser på finska)
13.30 Förflyttning till workshops
13.45 Arbete i workshops
Workshop I: "Ingenting är nästan allting", skådespelare Petter Kevin
Workshop II: Spelens värld i relation till oss själva och andra, abiturienterna Martin Nordberg och Robert Rosengren
Workshop III: Den virtuella dimensionen i barn och ungdomars liv, PD Camilla Granholm
15.15 Sammanfattning och avslutning

Anmäl dig här till Helsingfors, Raseborg eller Vasa.

 

Dagen innehåller tre föreläsningar och tre workshopar. PD, universitetslektor Harry Lunabba föreläser om hur ett relationsperspektiv kan tillämpas i välfärdsarbete med barn och ungdomar. Föreläsningen introducerar begrepp som sociala band, insyn, inflytande, energispel och effektiva nyckelpersoner. Under föreläsningen presenteras hur man kan identifiera ostämda relationer samt hur ett relationsperspektiv kan tillföra ett förebyggande element till det praktiska välfärdsarbetet i skolan.

PD Camilla Granholm ger en bakgrund till hur den snabba utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologin (IKT) under de senaste årtionden påverkar oss och speciellt de unga. Smarttelefoner och surfplattor har gjort internet och den virtuella dimensionen mobil och ständigt närvarande i vår vardag. Syftet med föreläsningen är att diskutera barn och ungdomars IKT användning. Under föreläsningen granskas den virtuella dimensionens ur ett socialt relationsperspektiv. Både de möjligheter och risker IKT hämtar med sig för barn och ungdomar diskuteras.

Doktorand Mikko Meriläinen föreläser på finska enligt följande: luennolla tarkastellaan digitaalista pelaamista pelikasvatusnäkökulmasta. Pelaaminen on kiinteä ja tärkeä osa monen nuoren arkea. Aihetta lähestytään kuitenkin usein ensisijaisesti ongelmapelaamisen viitekehyksessä, joka jättää monesti huomioimatta pelaamisen nuoren elämässä saamat merkitykset. Kun digitaalisen pelaamisen käsittelyssä luovutaan päihderetoriikasta ja annetaan enemmän arvoa pelaajien omille kokemuksille ja pelikulttuurin moninaisuudelle, voidaan paremmin ymmärtää pelien viehätystä nuorten parissa. Pelikasvatuksellinen näkökulma tarjoaa välineitä sekä pelaamisen hyvinvointiriskien käsittelyyn että hyvinvointia parantavan peliharrastuksen edistämiseen.

På eftermiddagen samlas vi till tre parallella workshopar. Den första workshopen ordnas under rubriken "Ingenting är nästan allting" – och är en verkstad i att bejaka mig själv; min kropp, mina känslor och mina tankar i nuet, för att tillåta den bästa möjliga omständigheten för ett socialt möte. Workshopen leds av skådespelare Petter Kevin. I den andra workshopen får vi gå in i spelens värld. Under leding av två unga bekantar vi oss med olika spel, vad spelen ger oss i positiv bemärkelse och vad spelens negativa sidor och risker kan vara, vad spelen och den virtuella världen ger oss med tanke på relationen till oss själva och andra. Vi får också aktivt ta del av ett spel. Den tredje workshopen handlar om den virtuella dimensionen i barn och ungdomars liv och leds av PD Camilla Granholm.

 

   Robert Rosengren, Frida Westerback och Matin Nordberg

Seminarieserien förverkligas med stöd och bidrag beviljat av Svenska kulturfonden.