Studerande i socialt arbete vid Helsingfors universitet utför praktikforskning som en del av sina magisterstudier. Praktikforskningen sker vid olika praktikenheter och rapporteras i enskilda rapporter. Här har vi samlat en del av de rapporter som studeranden utfört under sina studier. God läsning!

Se sidan: Mathilda Wrede-institutet/studerandearbeten i praktikforskning
_____________________________________________________________________________________________

Sonja Mustonen:
Finns det konsensus i samarbetet? En vinjettstudie för socialarbetare om myndighetssamarbetet på banrskyddsbyrån i Östra Centrum, Helsingfors
(Hösten 2013)

Jonna Wejberg:
Missbruksvården av unga vuxna vid Helsingfors ungdomsstation. Ett brukarperspektiv. 
(Hösten 2013) 

Irene Bäckman:
Ett nytt vuxensocialt arbete? En studie om brukarperspektiv
(Hösten 2013) 

Hanna Backman:
Mångprofessionell rehabiliteringsarbetsgrupp vid en hälsocentral. En prktikforskning av arbetssättet inom vård- och omsorgsväsendet vid Kyrkslätts kommuns rehabiltieringsarbetsgrupp för vuxna
(Hösten 2013) 

Frida Westerback:
"DISA kändes som ett ställe där man lätt kunde säga vad man tänkte utan att vara rädd för att nån sku tycka att det är löjligt"- unga kvinnors berättelser om DISA-metodens betydelse
(Hösten 2013) 

Michalea Jansson och Cecilia Wester:
Riktning mot Arbetsmarknaden. -  Möjligheter och Utmaningar i Integrationsarbetet i Raseborg
(Våren 2013) 

Anna Sariola:
En studie i ungas tankar om mångfald. Praktikforskning i en grundskola i Helsingfors
(Hösten 2013) 

Maria Jakobsson, nuv. Balk:
Professionellas kritiska reflektion och 
epistemologiska  antaganden i arbetet med missbruksproblem
(Hösten 2010) 

Iida Erickson:
"Ju äldre jag blir, desto roligare blir livet" (Arthur Miller)
En sammanställning av förebyggande verksamhet för äldre i Norden.
(Hösten 2012)

Emilia Silfverberg:
"Alla har vi vår egen historia, men gör det oss till sämre människor?"
En praktikforskning av förändringar i livskvalitet bland boende i ett
"housing first" kontext.
(Hösten 2012) 

Ros-Marine Sällström
Den nya verksamhetsmodellen på enheten för barn- och familjearbete
i Östra Centrum - ett klientperspektiv
(Hösten 2012)

Malin Stagnäs
Att komma som familj till ett främmande land
Irakiers upplevelser av medborgarskap i Raseborg
(Hösten 2012)

Charlotta Grönlund och Mikael Hästö: 
Antaltsvård och återfall - Praktikforskning på Tervalammen kartano 
(FSKC Arbetspapper 3/2012)

Heta Puronen: 
Päivätoimintakeskus sosiaalisten mahdollisuuksien tarjoajana
– Käytäntötutkimus kuntouttavasta työtoiminnasta
Porvoon TYP:en Päivätoimintakeskuksessa
(FSKC Arbetspapper 2/2012)