​Veronica Salovaara och Marina Bergman-Pyykkönen: ’Den emotionellt kompetenta socialarbetaren’ – en nätverksprocess för socialarbetare i Östra Nyland  (FSKC Rapporter 3/2021)

Veronica Salovaara: Sveps ungdomsverkstad. En kartläggning av verkstadens verksamhet, förutsättningar och framtidsvisioner. (FSKC Rapporter 2/2021)

Marina Bergman-Pyykkönen och Veronica Salovaara: Den emotionellt kompetenta socialarbetaren: en liten bok om känslor och kommunikation i socialt arbete
(FSKC Rapporter 1/2021)

Salovaara Veronica och Valta Reeta: Digitalt familjecenter i Egentliga Finland - Behov, utmaningar och möjligheter (FSKC Rapporter 1/2020)

Fagerström Ilona och Östman Nina: Jag vill också vara med - Handbok för delaktighetsfrämjande processnätverk i arbete med barn och unga (FSKC Rapporter 1/2019)

Westerback Frida, Murtonen Emma & Fagerström Ilona: Mot ett sektorövergripande multiprofessionellt Navigator-nätverksarbete? Utveckling av det tvåspråkiga Ohjaamo/Navigator nätverksarbeter i Helsingfors, delprojekt 2018-2019 (Mathilda Wrede-institutets förskningsserie 7/2019)

Backman Ann, Korpi Terhi och Niemstö Riku (red.) Barnets välmående som gemensamt uppdrag och målsättning. God praktik och kvalitet i planeringen av barn- och familjeservicen. En handbok för landskapet Österbotten. (februari 2019)

Balk Maria: Jag har alltid tänkt att jag gör barnen delaktiga. - Processnätverk som forum för att öka professionellas delatighetskunnande (FSKC Arbetspapper 1/2018)

Montonen Mia: DelSam - Delaktig i samhället III, 2014-2015
(FSKC Rapporter 2/2015)

Söderström Eivor: Utvärdering av DelSam-projekten 2012-2015
(FSKC Rapporter 1/2015)

Haavisto Vaula, Bergman-Pyykkönen Marina & Karvinen-Niinikoski Synnöve: Nya vindar i medling i familjefrågor - upptäckter, modeller och utvärdering från FASPER-projektet
(FSKC Rapporter 2/2014)

Björkenheim Johanna, Montonen Mia, Söderström Eivor och Österlund-Holmqvist Eivor: Projektrapport DelSam I. Delaktig i samhället 2012-2013. Om stöd till ungdomar på väg in i arbetslivet.
(FSKC Rapporter 1/2013)

Hamro, N och Kortman, A: Projekt PAPPA
(FSKC Rapporter 2/2012) 

Pihlajamäki, E: "Om vi inte vet vart vi ska, är det lätt att gå vilse" - På jakt efter välfärd för invånare inom Kust-Österbottens samkommun
(FSKC Rapporter 1/2012)

Söderström Eivor och Backman Ann: Kraft genom samverkan - en arbetsmodell för inledande samarbete
(FSKC Rapporter 4/2011)

Pihlajamäki, E och Sjöström, S: Social- och hälsovårdsservice under förändring i Kust-Österbottens samkommun 2009-2010

(FSKC Rapporter 2/2011)

Backman, A: Förmäns åsikter om utvecklingsbehov inom äldreomsorgen och dagvården (FSKC Rapporter 1/2011)

Pihlajamäki, E och Sjöström, S: Läkarnas/tandläkarnas åsikter om arbetssituationen och organisering av arbetet inom K5 hösten 2009
(FSKC Rapporter 1/2010) 

Backman, A: Hur skall bas- och specialservicen organiseras inom det sociala området? - En översikt av läget hösten 2009
(FSKC Arbetspapper 13/2009)

Slutrapport för projektet Riksomfattande utveckling och spridning av god praktik inom området för adoption (Vahke)
(FSKC Rapporter 8/2009)

Loppuraportti, Valtakunnallinen adoptio-osaamisen hyvien käyntätöjen kehittämishanke (Vahke)
(FSKC Rapporter 7/2009)

Biografiskt perspektiv i psykosocialt arbete- ett fortbildningsmaterial
(FSKC Rapporter 6/2009)

Lindqvist, A-M: Handikappservice i Svenskfinland- en förundersökning
(FSKC Rapporter 2/2009)

Söderström, E, Julkunen, I, Backman, A (red.): Att utveckla praktiken- i praktiken
(FSKC Rapporter 1/2009)

Kanninen K, Sigfrids A, Backman, A: Med barnaögon. Egenvårdarmodellen- ett verktyg till en trygg och trivsam dagvård
(FSKC Rapporter 4/2009)

Levälahti, J: Om biografiskt arbete som individuell process och som synsätt inom socialt arbete
(FSKC Rapporter 7/2008)

Beijar, K: Familjecenterbaserad verksamhet i västra Nyland – centrala processer och resultat
(FSKC Rapporter 3/2008)

Andtfolk, M: Klientperspektiv på barnskyddets initialbedömning i Helsingfors
(FSKC Rapporter 10/2006)

von Bruun, A: Tibir-projektets slutrapport
(FSKC Rapporter 12/2005)

Andrén-Pada, M: Aktiverande och rehabiliterande vårdmetoder inom äldreomsorgen - slutrapport
(FSKC Rapporter 9/2005)

Henriksson, P: Rapport över utvecklandet av familjecenterverksamheten i västra Nyland
(FSKC Rapporter 2005)