Koskinen, R och Puustinen, A: På spaning efter självförtroendet som flytt - personalen och unga på ungdomsverkstäder (FSKC Arbetspapper 3/2015)

Koskinen, R: Ungas erfarenheter av vuxna i skolvärlden - Crossroads-modellen, våra liv möts i vägskälen (FSKC Arbetspapper 2/2015)

Backman, A, Koskinen, R & Montonen, M: Projektrapport för DelSam II, 2013-2014
(FSKC Arbetspapper 3/2014)

Backman, A & Nyman, H: Utvidgad handledning – vägen till sysselsättning för unga vuxna
(FSKC Arbetspapper 1/2014) 

Grönlund, C & Hästö, M: Anstaltsvård och återfall - Praktikforskning på Tervalammen kartano
(FSKC Arbetspapper 3/2012)

Puronen, Heta: Päivätoimintakeskus sosiaalisten mahdollisuuksien tarjoajana - käytäntötutkimus kuntouttavasta työtoiminnasta Porvoon TYP:en Päivätoimintakeskuksessa
(FSKC Arbetspapper 2/2012)

Montonen, M & Söderström, E: Utvärdering av SABIR
(FSKC Arbetspapper 6/2011) 

Handlingsplan för FSKC för åren 2012-2014

(FSKC Arbetspapper 4/2011) 

Pihlajamäki, E: Utvecklandet av regionalt barnskydd i Åboland. Rapport över en förändringsprocess åren 2005-2007
(FSKC Arbetspapper 1/2011)

Krokfors, Y: Kartläggning om behovet för gerontologiskt socialt arbete i svenska Österbotten (FSKC Arbetspapper 14/2009)

Backman, A: Hur skall bas- och specialservicen organiseras inom det sociala området? - En översikt av läget hösten 2009
(FSKC Arbetspapper 13/2009) 

Rekommendationer om tryggandet av adoptionskompetens och stödet till adoptivfamiljer givna av projektet Riksomfattande utveckling och spridning av god praktik inom området för adoption (Vahke)
(FSKC Arbetspapper 11/2009)

Valtakunnallisen adoptio-osaamisen hyvien käytäntöjen kehittämis- ja levittämishankkeen (Vahke) suositukset adoptio-osaamisen turvaamisesta ja adoptioperheille suunnatusta tuesta
(FSKC Arbetspapper 10/2009)

af Heurlin, E: Rapport över utvecklandet av det Svenska familjecentret i Helsingfors 2008
(FSKC Arbetspapper 5/2009)

Montonen M. & Aspelin, J.: Vanhemmuuskoulutusohjelma Ihmeelliset vuodet ja perheiden saama tuki - Bikva-arviointi
(FSKC Arbetspapper 4/2009)

Montonen, M. & Aspelin, J: Föräldraträningsprogrammet De otroliga åren och det stöd som familjerna har fått – en BIKVA- utvärdering
(FSKC Arbetspapper 3/2009)

Söderström, E. & Montonen, M: "Vad hjälper närståendevårdaren att orka?"
- utvärdering av äldreomsorgens närståendevård vid Svensk socialservice utgående från ett brukarperspektiv

(FSKC Arbetspapper 1/2009)

Söderström, E. & Pihlajamäki, E: Brukarperspektiv vid utvecklande av service- en kort presentation av Bikva-modellen
(FSKC Arbetspapper 4/2008)

Kraemer, B. & Ruskomaa, L: Ne-Rå som innovativ praktikinlärningsmiljö
(FSKC Arbetspapper 3/2008)

Kankainen, E-M: Familjevård i Svenskfinland- slutrapport
(FSKC Arbetspapper 2/2008)

Wickström, E: Det gerontologiska socialarbetsprojektet inom äldreomsorgen vid Svensk socialservice 2005-2007
(FSKC Arbetspapper 1/2008)