MW

Praktikundervisning i socialt arbete

08.05.2018 kl. 15:25
Universitetslektor Harry Lunabba berättar om praktikundervisning vid Svenska social- och kommunalhögskolan på video

Praktikundervisning samt att förstärka samarbetet med praktikplatser för att möjliggöra praktikundervisning är ett av Mathilda Wrede-institutets fokusområden.

Den handledda praktiken ordnas årligen i januari-mars. Vad går praktikundervisning ut på? Vilka färdigheter betonas i undervisning? Är du intresserad av att fungera som handledare eller är din organisation intresserad av att erbjuda praktikplatser till studeranden? 

Kolla videon:

 

 

Universitetslektor Harry Lunabba,

Svenska social- och kommunalhögskolan,

SSKH på Facebook

harry.lunabba@helsinki.fi