PRAKTIKFORSKNINGAR 2022

 

Dokumentering i Apotti Socialarbetares och socialvårdpersonals erfarenheter av implementeringen av klient- och patientdatasystemet Apotti inom svenskspråkig service

Marie Hänninen, Elin Nyman & Erica Sundelin

 

Länk till poster

Länk till rapport

 

Digitala tjänster inom psykiatriskt socialt arbete - En internationell litteraturöversikt i praktikforskning för HUS

Mervi Mänty

 

Länk till rapport

 

Adoptionsrådgivares kompetens och specialkunskapens fördelning i Finland

Aniche Rebecka, Häyhä Merja och Lindroos Julia

 

Länk till poster

Länk till rapporten

 

Utbildningen till dokumenteringsexpert på svenska - erfarenheter och utvecklingsförslag

Eriksson Anna, Henriksson Nicole och Multisilta Emilia

 

Länk till poster

Länk till rapporten