Praktikforskningar 2020

 

Heidi Svenfelt & Sofia Lindgren

I ljuset av FN:s funktionshinderkonvention: En kartläggning av socialarbetares uppfattning om den kommunala funktionshinderservicen i Svenskfinland

Länk till rapport

Länk till poster


Johan Ekström

Ungdomars bedömningar av svenskspråkiga välfärdstjänster i Helsingfors

Länk till poster


Hanna Dang

Koordinering och bruk av erfarenhetsexperter i Östra Nylands kommuner

Länk till poster


Tua Heimbürger & Emilia Niskanen

Personalens förväntningar på familjecentret i Berghäll. En kvalitativ enkätstudie

Länk till poster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Valter Sandell

Etiska implikationer i evalueringen av effekter på luckan integration

Länk till poster