DELAKTIGHETSNÄTVERK för professionella

Vad?

Ett delaktighetsnätverk för professionella som jobbar inom socialservice för barn och unga hela i Nyland. Under nätverksträffarna ges professionella möjlighet att genom reflektion, diskussion och funktionella metoder fundera på vad delaktighet innebär i arbetet med barn. Inbjudna gästföreläsare delar med sig av aktuell forsknings- och sakkunskap. Deltagarna har möjlighet att i den egna praktiken pröva på olika utvecklingsidéer med fokus på delaktighet, som därefter utvärderas och diskuteras. 

 

Delaktighetsnätverket arrangeras i sarmabete mellan det AB det finlandssvenska kopmetenscentret & Mathilda Wrede-institutet tillsammans med LAPE Nyland – Tillsammans är vi mera och LAPE huvudstadregionen – Barnets bästa, mera tillsammans.

Nätverket förverkligas som en del av FSKC:s LAPE-verksamhet.

Läs artikeln:

Nätverksarbete som metod för professionellas kompetensutveckling gällande delaktighet i barnskyddet (2018) skriven av Nina Östman, Ilona Fagerström, Maria Balk och Veronica Salovaara i boken Uudistuva lastensuojelu — kohti asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistoimintaa (red. Eriksson&Petrelius)

 

Mera info under denna länk