PRAKTIKFORSKNINGAR 2021

 


Dokumentationsspråkets betydelse för professionella som jobbar med svenskspråkiga brukare i Helsingfors

Fanny Laine och Sada Madsén

Länk till poster

Länk till rapporten

 


Covid-19 och personalens erfarenheter av förändringar i vuxensocialarbete i Esbo

Emilia Ericsson & Emilia Nordlund

Länk till poster

Länk till rapporten

 


Mångprofessionell bedömning av servicebehovet och stöd för barnfamiljer vid barnskyddet i Helsingfors

Anna Backström, Annica Sandell & Jenny Heino

Länk till poster

Länk till rapporten

 


En studie om socialarbetarnas och -handledarnas erfarenheter av samarbete med erfarenhetsexperter inom ekonomi på vuxensocialarbetet inom Esbo stad

Anu Marjanen & Maria Virolainen

Länk till poster

 


Socialarbetarmetoder inom psykiatrin - en litteraturöversikt för att kartlägga behovet av att utvidga socialarebtarmetoderna inom HNS ungdoms- och vuxenpsykiatri

Bettina Sundberg, Fatima Bouktouf & Livia Grönroos

Länk till poster