Definitioner

Praxisarena
En utvecklingsstruktur och nätverk för samverkan mellan forskning, undervisning, praktik och utveckling.

Mångprofessionell praxisarena
Innebär att i Praxisarenan ingår olika yrkesgrupper: främst socialarbetare och socinomer men även andra grupper kan ingå, t.ex. hälsovårdspersonal, skolpersonal, personal för sysselsättningstjänster o.d. Benämningen innebär också att arenan arbetar på att stärka samarbetet mellan olika yrkesgrupper.

Praxiskommun
En kommun som ingår i samarbetsnätverket Praxisarenan.

Praxisenhet
En enhet i en praxiskommun som är inriktad på att utveckla sin verksamhet i forskningsbaserad riktning och ta emot praktikstuderande.

Praxisteam
En grupp anställda i en praxiskommun med ansvar för att föra praxisarbetet framåt. Teamet kan bestå av t.ex. enhetscheferna vid avdelningen för Socialtjänster och det har en ansvarsperson.

Praxisverksamhet, -arbete
Utvecklingsarbete/samarbete inom ramen för nätverkets verksamhetsidé, dvs. sammankoppling av teori och praktik.

Praxisseminarium
Ett öppet seminarium som riktar sig till samarbetspartner, beslutsfattare, professionella/ praktiker, studerande, lärare, forskare och andra intresserade av att förena praktik, forskning och undervisning inom det sociala området.

Praktikforskning
Ingår i undervisningen för magisterstudier i socialt arbete vid Helsingfors universitet. Du kan läsa om praktikforskning på olika ställen här på FSKC:s webbplats.

En internationell definition av praktikforskning lyder:
“Practice research involves curiosity about practice. It is about identifying good and promising ways in which to help people; and it is about challenging troubling practice through the critical examination of practice and the development of new ideas in the light of experience. It recognizes that this is best done by practitioners in partnership with researchers, where the latter have as much, if not more, to learn from practitioners as practitioners have to learn from researchers. It is an inclusive approach to professional knowledge that is concerned with understanding the complexity of practice alongside the commitment to empower, and to realize social justice, through practice.”

The Salisbury Statement 2011, 5. Social Work & Society, Volume 9, Issue 1.