ARbete i och med nätverk

Att arbeta i och med både nationella och internationella nätverk är ett sätt för FSKC att arbeta. Vårt nätverkarbete består förutom av Infobrevet och Mathilda Wrede-insititutet bland annat av FORUM FSKC, Stödgrupp för projektarbetare, FSKC:s referensgrupp, deltagande i olika projekts styr-, projekt- och andra grupper.