VASAREGIONENS UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSKLINIK INOM DET SOCIALA OMRÅDET 

Välkommen till klinikens hemsida!

Vi kommer att bygga på med material och information om kliniken under denna hemsida. Om projektet som vi genomförde under år 2014 kan du läsa om här:

"I Vasaregionen startade  år 2014 försöksskedet för en tvåspråkig undervisnings- och forskningsklinik inom det sociala området. Fokus låg på att öka dragningskraft inom det sociala området och att skapa nya mötesplatser för studeranden, utbildningspersonal, praktiker och forskare. Projektparter var Vasa stad, SONetBOTNIA, FSKC och Karleby universitetscenter Chydenius i samarbete med yrkeshöskolan Novia, Vasa yrkeshöskola VAMK och socialvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet/Svenska social och kommunalhöskolan. Projektets försöksskede administrerades av Vasa stad och leddes av FSKC. Undervisningskliniken går nu inför nästa utvecklingsskede, att befästa verksamheten i regionen."

Och projektets slutrapport hittar du här: Slutrapporten.

 

 

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA


Tervuloa kliniikan kotisivulle!

Tulemme päivittämään sivuja ja kirjoittamaan kliniikasta ja sen toiminnasta täällä.
Vuoden 2014 kliniikkaprojektista voit lukea täältä enemmän:

"Kaksikielinen sosiaalialan opetus- ja tutkimusklinikkatoiminta käynnistyi vuonna 2014 Vaasan seudulla. Toiminnan tarkoituksena oli lisätä sosiaalialan vetovoimaisuutta ja näkyvyyttä alueella sekä luoda kohtaamispaikka opetukselle, tutkimukselle ja käytännölle. Hankkeen osapuolina toimivat Vaasan kaupunki, SONetBOTNIA, FSKC ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (JY) yhteistyössä Novian, VAMK:in ja Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen ja SSKH:n kanssa. Hanketta hallinnoivat Vaasan kaupunki ja FSKC."

Projektin loppuraportti löytyy täältä: Loppuraportti.

FRÅGOR? TA KONTAKT MED:

Tuula Mulju

tuula.mulju(ät)vaasa.fi
tfn +358 40 524 9933

KYSYMYKSET JA YHTEYDENOTOT:

Tuula Mulju

tuula.mulju(ät)vaasa.fi
tfn +358 40 524 993

***

Kliniken koordineras inledningsvis av
kompetenscentren SONet BOTNIA och FSKC.

Kliniikan alustavasta koordinoinnista vastaa
osaamiskeskusket SONet BOTNIA ja FSKC.