Delsam iv -Ungas delaktighet i samhället

 

"Jag tycker att det finns många som säger att det är så svårt med delaktighet, att de unga inte ställer upp och inte har de någonting att säga så, det stämmer nog inte alls, men man måst hitta de där sätten att nå de här människorna på något vis"

"Att få vara med i Grundskolan Norsens vardag och förstå något litet av hur skoldagarna formar sig, har varit lärorikt och något som jag tror många inom det sociala kunde ha nytta av: Hur den vuxna behöver färdigheter för att ständigt vara närvarande, att lyssna, att uppmärksamma, att ta itu med, rätta till genast, se på möjligheter, leta efter lösningar – tusen konstnärer med andra ord."

"Alla dessa element stöder till att också verksamhetssätten i sin helhet rör sig i riktning mot ett samforskande och samutvecklande arbetsgrepp, ett arbetsgrepp där de ungas delaktighet utgör en central byggsten."

(Citat från projektarbetarna.)

 

Slutrapporten och artiklarna inom Delsam-helheten kommer att publiceras inom kort. 

ungdomars artiklar om delaktighet

Läs mer om vad ungdomarna har tyckt om projektet, välfärdstjänster och deras upplevelse av att vara ungdom idag.

DelSam professionellt forum  07.04.2016 i helsingfors och 21.4.2016 i KOrsholm

På Delsam seminariet 5.2.2016 gjorde deltagarna ett grupparbete som baserad sig på en berättelse om en ung. Berättelsen hade ungdomarna varit med och skapat utgående från deras erfarenheter. De professionella hade som uppgift att fortsätta berättelsen.

De professionellas berättelser diskuterades sedan med ungdomarna och nu har professionella, studerande och andra intresserade en möjlighet att ta del av ungdomarnas kommentarer och fundera vidare på sitt arbete.

Temat för det första forumet är: Hur kan vi sänka tröskeln för unga att be om hjälp samt hur kan vi bli bättre på att upptäcka unga som är i behov av hjälp eller stöd!

Programmet för Helsingfors finns här

Programmet för Korsholm finns här

Seminariet "TillSammans -ett seminarium där ungas röst hörs"

Seminariet samlade professionella, studeranden och ungdomar i Helsingfors och i Korsholm. Temat för seminariet 2016 var delaktighet. Unga vill ofta vara med och påverka sin omgivning men tillåts inte alltid eller saknar verktyg och medel. Seminarieinnehållet hade utarbetats till stora delar tillsammans med eller på initiativ av unga. På programmet fanns inlägg om olika sätt att involvera och göra unga delaktiga. Under seminariet användes olika metoder så som film, diskussion och föreläsning. Vi hoppas att dagen gav inspiration, nya infallsvinkar och angreppssätt i det egna arbetet.

Programmet till seminariet hittar du här

Materialet har vi samlat här till höger.

 

Delsam iv har kommit igång

DelSam projekthelheten fick fortsättning, när vi beviljades anslag för perioden 1.7.2015-31.12.2016. Denna sista projektperiod kommer vi att ha extra fokus på ungdomarnas delaktighet och vi kommer att jobba dels, för att föra fram de ungas åsikter i arbetet, men också dels med att fundera på hur man i den dagliga verksamheten i skolor och på verkstäder kan stärka de ungas delaktighet.

Verkställighetsplanen för DelSam IV hittar ni här.

Här hittar ni bloggtext var ni kan läsa mera om uppstarten av DelSam IV.

Redan nu kan ni boka in i kalendern, det redan traditionella Runebergsdagens seminarium 5.2.2016. Ambitionen är att vi påbörjar planeringen av seminariet tillsammans med ungdomar.

I vårt projektteam har det skett vissa förändringar, som kontaktperson för projektet fungerar utvecklingschef Mia Montonen, Mia nås på e-post mia.montonen(ät)fskc.fi eller per telefon +358405913031. Hon svarar gärna på frågor och funderingar kring projektet.

I Österbotten arbetar Ann Backman under tiden 16.11.2015-16.2.2016. Ann nås på e-post Ann.Backman(ät)fskc.fi eller per telefon +358 40 5220133.