#lapeförändring
#spetsprojekt
#lape
#lapemuutos 
#kärkihanke

Skriver du gradu, kandidatuppsats eller slutarbete om barn&barnfamiljer?

Saknar du idéer eller vill du träffa någon att bolla idéer med?

Spana in FSKC:s facebook-grupp för studerande i LAPE här

FSKC:s Lape-arbete

FSKC:s arbete inom spetsprojektet för utveckling av barn- och familjetjänsterna är en del av det nationella utvecklingsarbetet. Inom spetsprojektet utvecklar man all service som berör barn och familjer. Målet med hela programmet är bland annat att tjänsterna i allt högre grad skall utgå från barnens, unga och familjerna behov.

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för utvecklingsprogrammet. Arbetet genomförs tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet, justitieministeriet och övriga ministerier, Kommunförbundet, Utbildningsstyrelsen, Institutet för hälsa och välfärd, Kyrkostyrelsen och organisationer inom området. 

FSKC:s LAPE-arbete sker på två plan; nationell och lokal nivå 

FSKC:s LAPE arbete på nationell nivå innebär:

  • Deltagande i den nationella LAPE-styrgruppen och dess undergrupper
  • Deltagande i det nationella arbetet gällande utvecklingsstrukturen för barnskydd
  • Ordnandet av svenskspråkiga samutvecklingsdagar i samarbete med THL och de lokala projekten.

På lokalnivå är FSKC som medaktör i de lokala projekten i huvudstadsregionen, i Nyland, i Österbotten och i Egentliga Finland

Mera information:

på social och hälsovårdsministeriets sida på svenska och på finska

och på THL:s sida på finska