DelSam III  - Ungas delaktighet i samhället

 

Här är vår verkställighetsplan, gå gärna in och läsa om allt som vi har planerat inom projektet. 

MAterial från DeLsam III

Projektrapport för DelSam III

Bilaga 1 Söderström E. (2015) Utvärdering av DelSam-projekten 2012-2015

Bilaga 2 Hanna Nymans gradu (2014) : Ungdomars attityder till arbete – en kvalitativ undersökning om arbetets betydelse. Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteteten, socialt arbete. 

Bilaga 3 Ida Lindvalls praktikforskning  (2014) ) ”Det är jättesvårt när man börjar blanda äpplen och päron i fruktkorgen gladeligen” – en studie om samarbetets utmaningar i ungdomsarbete.  Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteteten, socialt arbete. 

Bilaga 4 Program för seminariet Skillnaden - Från vision till handling i arbete med unga 18.11.2014

Bilaga 5 Program för seminariet Från förebyggande arbete till fortsatt stöd - Från början av grundskolan till andra stadiet - Var finns broarna? 5.2.2015 

Bilaga 6 Sammanfattning från seminariet Från förebyggande arbete till fortsatt stöd - Från början av grundskolan till andra stadiet - Var finns broarna? 5.2.2015

Bilaga 7 Kursbeskrivning för specialkursen: Mångprofessionellt utvecklingsarbete med unga i risk för marginalisering. Våren 2015

Bilaga 8 Koskinen R & Puustinen A (2015) På spaning efter självförtroende som flytt - personalen och unga på ungdomsverkstäder

Bilaga 9 Koskinen R (2015) Ungas erfarenheter av vuxna i skolvärlden - Crossroads-modellen, våra livs möts i vägskälen

Bilaga 10 Broschyr med information om sociala tjänster som riktar sig till unga i Korsholm

Bilaga 11 Backman, A & Söderström, E (2014) Möjliga utvecklings- och samarbetsområden mellan Optima och ungdomsverkstad

Bilaga 12 Backman, A & Söderström, E (2015) Förslag på samarbete mellan Optima och After Eight

Bilaga 13 Backman, A (2015) Projektresultat från DelSam i Österbotten

 

 

Här finns material från DelSam III seminariet den 5.2.2015.

Från förebyggande arbete till fortsatt stöd
- Från början av grundskolan till andra stadiet
- Var finns broarna?

Sofia Kullberg från Speres

Susannna Sund från Decibel

Markus Henrikson från Optima

Läs även vår sammanfattning från dagen. 

Delsam ordnade traditionsenligt ett seminarium i februari på Runebergsdagen den 5.2.2015. Seminariet ordnades i samarbete med ungdomsforskarna vid Åbo Akademi. I programmet lyfte vi fram unga och deras erfarenheter med temat Från förebyggande arbete till fortsatt stöd. I programmet ingick intressanta inlägg av flera sakkunniga inom området, t.ex. från Speres (Finlandssvenskt specialpedagogiskt resurscentrum) samt erfarenheter från Optimas utbildningsprogram Optimax och från ungdomsportalen Decibel. 

Seminariet ordnades i Österbotten vid Åbo Akademi Vasa och vid Arcada i Helsingfors. En video-förbindelse fanns mellan dessa platser. I seminariet deltog professionella som arbetar med ungdomar i kommunerna, personal på socialbyråer, elevvårdsteamet; kuratorer, hälsovårdare speciallärare, lärare, ungdomsverkstäder, tredje sektorn, arbets- och näringsbyråerna, studerande, forskare och andra intresserade. 

 

Tidigare händelser:

Det som unga har fört fram t.ex. via Bikva-intervjuer och framtidsdialoger i DelSam (I, II och III), presenterades i Tammerfors den 6. – 7.11.2014 i Työelämän tutkimuspäivät. Dagarna organiserades av Tammerfors Universitet, Työelämän tutkimuskeskus, mera info om dagarna och forskningscentralen på finska: http://www.uta.fi/yky/tutkimus/wrc/index.html Temat på dagarna var Arbetets många former (Työn monet muodot). Resultat av DelSam presenteras med rubriken: Praktikforskning i arbete – erfarenheter av forskningen gjort med unga (Käytäntötutkimus työssä – kokemuksia nuorten kanssa tehdystä tutkimuksesta). De unga som efter grundskolan inte har kommit in i studier eller till arbetslivet, har påpekat att de skulle ha behövt stöd redan tidigare, under skoltiden. De eventuella dåliga erfarenheter från skoltiden uppmuntrar inte en till fortsatta studier

Ett seminarie ordnades i samarbete med MWI den 18.11.2014 i Festsalen i G18. Temat för dagen var samarbete över sektorgränser. Gå gärna in och titta på programmet: SKILLNADEN -Från vision till handling i arbetet med unga. 

DelSam har  presenteras på en internationell konferens SNoW 2014 Shanghai Conference med temat: Between Universality and Conditionality?Migration, Mobility and Welfare Rights?Nordic Centre, Fudan University, Shanghai 28 – 29 November 2014
Raija Koskinen deltog med ett abstrakt:
"Conceptualizing the complexity of activation policy related to youth unemployment in Finland"

DelSam III deltog på Aikuissosiaalityön päivät i Helsingfors den 22.-23.1.2015. Tema för dagarna var: Kansalaisena kaupungissa ja ammattilaisena rakenteissa

 

På kommande:

Job Shadow Day ordnas den 22.4. 2015  på olika orter t.ex. Borgå, Helsingfors, Raseborg, Vasa, Jakobstad och på Åland. Dagen handlar om att sammanföra arbetsgivare som söker engagerad personal med arbetstagare som söker ett intressant arbete. Man får alltså pröva på sitt drömjobb under en dag. Under dagen sammanförs parter, så att en intresserad arbetstagare får ”skugga” en person i arbetet, dvs. bekanta sig med en arbetsdag i ett intressant jobb. Jobbsökande får insyn i arbetet på ett intressant jobb och hittar i bästa fall sitt framtidsjobb. Många personer som idag står utanför arbetslivet gör det för att de inte har hittat rätt jobb. I Österbotten deltar bl.a. Resurscentret Föregångarna, Kårkulla samkommun, Vasa stad, ungdomsverkstaden After Eight och Optima samkommun i evenemanget. 

 

Tillsammans med Svenska Social- och Kommunalhögskolan ordnas en studiehelhet på 5 studiepoäng med fördjupning i ungdomsfrågor. Målet är att förverkliga en specialkurs om utvecklingsarbete i ungdomsfrågor. Kursen skall planeras under DelSam III och förverkligas i slutet av vårterminen 2015 i Helsingfors. Programmet för kursen kan du läsa här. Mer information om kursen kan du läsa här!

Kursen kommer att erbjudas för studeranden inom olika läroämnen samt öppnas upp för professionella som arbetar med unga. Centrala teman som skall behandlas i studiehelheten är förebyggande arbete med unga i risk för marginalisering. Samarbete med grundskolorskolorna är ett fokusområde och eventuella utmaningar vid implementering av den nya elevvårslagen (som trädde i kraft den 1.8.2014). Ni som vill påverka innehållet av specialkursen, ta gärna kontakt med Raija Koskinen för att ge era synpunkter och förslag. 

DelSam III samarbetar med ungdomsportalen Decibel.fi  Decibel har öppnat en ny portal som heter Ungdomar som yrke. Alla som arbetar med ungdomar kan få ett login till sida som fungerar som en platform för utbyte mellan professionella. Gå gärna in och titta! Där kan du dela dina erfarenheter, tips på kurser/utbildningar och fråga råd av andra. 

Om projektet

Delsam III har fått finansiering från Undervisnings- och kulturministeriet för att förebygga marginalisering av unga vuxna utan arbete och studieplats. 

På basen av tidigare resultat under Delsam I och Delsam II har det framkommit att stödet för ungdomarna borde komma tidigare, så i detta projekt kommer vissa insatser att göras för att nå personal som arbetar med yngre ungdomar från ca 13 år framåt.

Projektet har två fokusområden: dels att höra de ungas åsikter och erfarenheter på ett sätt som stöder deras delaktighet och medbestämmande, dels att främja samarbete och samverkan mellan olika aktörer i ärenden som gäller de unga.  

Inom DelSam III kommer även samarbete med ungdomsverkstäder, socialbyråer, fritidssektorn, praktiker, unga vuxna, studeranden och forskare att fortsätta. I huvudstadsregionen samarbetar vi med kommunerna Helsingfors, Esbo och Raseborg samt ungdomsverkstaden SVEPS, i Österbotten med Korsholm och Kristinestad  samt ungdomsverkstäderna Jobcenter, Föregångarna och After Eight. Därtill samarbetar vi även med utbildningsenheten Optima och Optimax-programmet, Sockom (Svenska social- och kommunalhögskolan) samt Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) - Nationella verkstadsföreningen rf.

För att bekanta dig med det som har skett förut så kan du klicka på DelSam 1, DelSam II och på material som har producerats inom Delsam.

FRÅGOR? TA KONTAKT MED:

Utvecklingschef Mia Montonen
mia.montonen(ät)fskc.fi
tfn + 358 40 5913031